Bedrijven

Datagedreven energie-advies

Resourcefully kan bedrijven of individuele bedrijven helpen bij de transitie van fossiele brandstof naar schone betaalbare energie.  Zonder dat netcongestie  een probleem wordt.

Waarom Resourcefully

Resourcefully ontwerpt energiesystemen en maakt complexe energievraagstukken begrijpelijk. We adviseren over de warmtetransitie, laden van elektrische voertuigen, lokale energie opwekking, het voorkomen van netcongestie en flexibele oplossingen. Met behulp van data-analyse en onze eigen modellen creëren we toekomstbestendige , integrale oplossingen voor bedrijven en bedrijventerreinen.

1. Integraal

We kijken naar alle energiestromen om het totale plaatje in beeld te brengen.

2. Datagedreven

Wij gebruiken data science om diepgaande analyses uit te voeren.

3. Persoonlijke aandacht

Als klein en ervaren team kunnen we alle projecten de volle aandacht geven.

4. Onafhankelijk

We zijn niet verbonden aan één bepaalde technologie of leverancier.

5. Flex oplossingen

We zijn niet verbonden aan één bepaalde technologie of leverancier.

Verduurzamen en de bomen in het bos blijven zien

U moet of wilt verduurzamen maar weet niet hoe? De komende jaren zullen bedrijven veel meer elektriciteit gaan gebruiken, voor mobiliteit en warmte.

Ondernemers kunnen hierover veel vragen hebben. Zoals kan ik wel groeien of wordt netcongestie een probleem? Hoe verduurzaam ik op een slimme manier mijn wagenpark? Ik heb warmte over, is deze warmte te gebruiken voor het verwarmen van andere bedrijven of woningen?

Vaak is het voor ondernemers niet duidelijk welke opties er zijn, welke stappen ze moeten zetten en met wie.

Expertises

Integrale adviezen voor bedrijven of bedrijventerreinen

Resourcefully maakt voor elk bedrijf of bedrijventerrein een eigen dashboard om alle toekomstige energiescenario’s in beeld te brengen.

Innovatieprojecten

Resourcefully Resourcefully is betrokken bij verschillende experimenten met lokalen slimme energiesystemen en elektrisch vervoer.


atom/icon/quote

Met hulp van het Transitie Dashboard van Resourcefully hebben we échte integrale wijktransitiescenario’s kunnen ontwikkelen.

Benedikt Marschütz
Beleidsadviseur Duurzaamheid
Gemeente Heerhugowaard

atom/icon/quote

Met hulp van het Transitie Dashboard van Resourcefully hebben we échte integrale wijktransitiescenario’s kunnen ontwikkelen.

Benedikt Marschütz
Beleidsadviseur Duurzaamheid
Gemeente Heerhugowaard

Expertise
Integrale adviezen voor bedrijven of bedrijventerreinen

Resourcefully kan adviseren over de warmtetransitie, hernieuwbare energie opwekken, het voorkomen van netcongestie, batterij-opslag en slim laden.

1. Doelen bepalen

Energietransitie is een complexe operatie. Elke oplossing begint met een energie-analyse van de huidige situatie en het bepalen van waar u naar toe wilt. Samen met het bedrijf en andere stakeholders, bepalen we wensen en kaders en definiëren we transitiedoelen

2. Data verzamelen & analyseren

Nadat de transitiedoelen zijn bepaald, maken we een met ons Energietransitiemodel integrale doorrekening waarin we alle relevante zaken meenemen, zoals de warmtevraag, de mobiliteit, de opwek en de opslag. We kwantificeren de gevolgen van de keuzes voor de kosten, het energieverbruik en het milieu. Wij gebruiken onze data science technologie om diepgaande analyses uit te voeren. Op basis daarvan ontwikkelen we toekomstscenario’s die we doorrekenen.

Link naar Energietransitiemodel

3. Scenario’s uitwerken in overleg

We communiceren de resultaten van doorrekeningen van verschillende toekomstscenario’s op begrijpelijke wijze naar de opdrachtgever. We geven aan wat de impact is van de verschillende energiekeuzes en wat de kosten en baten van elk scenario zijn.

4. Rapportage roadmap opstellen

Als er een scenario is gekozen, kunnen we helpen met het maken van een plan van aanpak voor een duurzaam bedrijf of bedrijventerrein. Resourcefully kan als onafhankelijke expert adviseren over welke leveranciers degelijke betrouwbare oplossingen bieden. We kunnen verder het proces ook begeleiden.  Als het bijvoorbeeld om investeringen gaat, kunnen we het aanbestedingstraject begeleiden.

Expertise
Innovatieprojecten

Resourcefully is betrokken bij verschillende experimenten met lokalen slimme energiesystemen en elektrisch vervoer.

1. Doelen bepalen

Energietransitie is een complexe operatie. Elke oplossing begint met een energie-analyse van de huidige situatie en het bepalen van waar u naar toe wilt. Samen met het bedrijf en andere stakeholders, bepalen we wensen en kaders en definiëren we transitiedoelen

2. Data verzamelen & analyseren

Nadat de transitiedoelen zijn bepaald, maken we een met ons Energietransitiemodel integrale doorrekening waarin we alle relevante zaken meenemen, zoals de warmtevraag, de mobiliteit, de opwek en de opslag. We kwantificeren de gevolgen van de keuzes voor de kosten, het energieverbruik en het milieu. Wij gebruiken onze data science technologie om diepgaande analyses uit te voeren. Op basis daarvan ontwikkelen we toekomstscenario’s die we doorrekenen.

Link naar Energietransitiemodel3. Scenario’s uitwerken in overleg

We communiceren de resultaten van doorrekeningen van verschillende toekomstscenario’s op begrijpelijke wijze naar de opdrachtgever. We geven aan wat de impact is van de verschillende energiekeuzes en wat de kosten en baten van elk scenario zijn.

4. Rapportage roadmap opstellen

Als er een scenario is gekozen, kunnen we helpen met het maken van een plan van aanpak voor een duurzaam bedrijf of bedrijventerrein. Resourcefully kan als onafhankelijke expert adviseren over welke leveranciers degelijke betrouwbare oplossingen bieden. We kunnen verder het proces ook begeleiden.  Als het bijvoorbeeld om investeringen gaat, kunnen we het aanbestedingstraject begeleiden.