Het Energietransitiemodel
van Resourcefully

Datagedreven energie-advies

De toekomst in beeld brengen met ons Energietransitiemodel.

Met het Energietransitiemodel van Resourcefully kunnen we toekomstbestendige integrale adviezen geven. Opwekken en opslag van elektriciteit, CO2 uitstoot, netwerkbelasting, mobiliteit, warmte en kosten zijn allemaal onderdeel van het model. Onze adviezen zijn gebaseerd op data uit door Resourcefully ontwikkelde modellen. We hebben een eigen energieflexibiliteitsalgoritme ontwikkeld, waarmee we slim laden en energieopslag kunnen modelleren.

Het Energietransitiemodel bestaat uit 3 onderdelen

Simulator

Onze adviezen zijn gebaseerd op data uit door Resourcefully ontwikkelde modellen. We gebruiken data science om diepgaande analyses uit te voeren.

Dashboard

De uitkomsten van de simulaties verwerken we in een ‘op maat gemaakt’ dashboard. Het dashboard vertaalt de technische informatie naar duidelijke indicatoren.

Het Advies

We vertalen de resultaten uit het dashboard naar een helder advies. We geven aan wat de impact is van verschillende energiekeuzes en wat de kosten en baten zijn van elk scenario.

Simulator

Onze adviezen zijn gebaseerd op data uit door Resourcefully ontwikkelde modellen. We gebruiken een mix van bestaande programma’s en eigen ontwikkelde algoritmes.
Zo hebben we zelf een energieflexibiliteit-algoritme ontwikkeld, waarmee we slim laden en energieopslag kunnen modelleren.
Wij gebruiken onze data science technologie om diepgaande analyses uit te voeren.

Wij hebben miljoenen energieprocessen geanalyseerd en in ons datamodel gesimuleerd, daarmee realiseren we gebruiksprofielen en algoritmes die we inzetten voor procesoptimalisatie.
Op basis daarvan ontwikkelen we toekomstscenario’s die we doorrekenen: wat is de impact van de verschillende energiekeuzes en wat zijn de kosten en baten van elk scenario.
Hiernaast voorbeelden van laadsessies die we hebben geanalyseerd en in ons datamodel hebben gesimuleerd. Het betreft simulaties van laadsessies van een wijk in Amsterdam. (Klik op de plaatjes om ze te vergroten)

Integrale Energie Aanpak
Ook al zullen de dashboards en dus de adviezen verschillen. Toch zijn het altijd integrale adviezen, omdat problemen samenhangen.  De warmtetransitie beïnvloed bijvoorbeeld ook het stroomverbruik van een wijk of een bedrijf. Het is belangrijk om een volledig toekomst-bestendig energiesysteem te plannen, door een integrale aanpak. We optimaliseren de verschillende energiestromen.

Netcongestie en flexibiliteit
Netcongestie zal een steeds groter probleem worden voor bedrijven en gemeenten. Bedrijven kunnen hierdoor soms niet uitbreiden. Ook in wijken wordt het een steeds groter probleem Een oplossing om pieken in het stroom gebruik te verlagen kan zijn flexibel laden of een flexibele bedrijfsvoering zijn. Soms kan dit zo’n piekverlaging opleveren, dat een bedrijf in een netcongestiegebied, toch kan groeien. Met ons dashboard kunnen we laten zien wat de mogelijkheden zijn.

Het Resourcefully Transitie Dashboard

De uitkomsten van de simulaties verwerken we in een dashboard. Het dashboard wordt ’op maat’ gemaakt voor de opdrachtgever met informatie van de stakeholders.

Het dashboard van een bedrijf dat een probleem heeft met netcongestie zal er anders uitzien, dan een dashboard van een gemeente die een warmtetransitie in een wijk wil uitvoeren of een gemeenten die zijn wagenpark wil verduurzamen. 

Het dashboard brengt alle energiestromen in beeld en vertaalt de technische informatie naar duidelijke indicatoren. Er kunnen verschillende scenario’s worden gesimuleerd, zoals bijvoorbeeld een scenario waarin het gebruik van netstroom wordt geminimaliseerd of een scenario waarin gebruik wordt gemaakt van slim laden. 
Om een beter beeld te krijgen van het dashboard. Hieronder een paar voorbeelden uit de praktijk van mogelijkheden van het van het Resourcefully Transitie dashboard

Om een beter beeld te krijgen van het dashboard. Hieronder een paar voorbeelden uit de praktijk van mogelijkheden van het van het Resourcefully Transitie dashboard.

Flexibiliteit in de wijk
De groei van elektrisch mobiliteit zorgt voor extra capaciteitsvraag bij stroomnetwerken als iedereen de stekker voor het laden de auto om 6 uur s ‘avonds tegelijk aanzet. Ons Dashboard laat zien welke mogelijke gevolgen dit kan hebben en de waarde van flexibel laden. De relatie van verwarmen en EVs (Electric Vehicles) laden op wijkniveau is belangrijk om beiden te verduurzamen, zonder dat ze elkaar in de weg zitten.

In de figuur hiernaast ziet u 2 energiegebruik grafieken, de gestippelde lijn is het verbruik, wanneer het gebruik en de opwekking plaatsvinden zoals dit nu gaat. De groene lijn laat het gebruik zien wanneer men rekening houdt met slim EV laden en op het juiste moment de warmtebuffer vullen met zonne-opwek.

Flexibiliteit in een bedrijf
Voor en transportbedrijf met zware voertuigen is een simulatie gemaakt van hoe flexibel laden in 2030 de pieken kan verkleinen. Met flexibel laden kunnen de pieken met ruim de helft worden gereduceerd ten opzichte van de situatie van zonder flexibiliteit. In de grafiek hiernaast is dit te zien. De rode lijn geeft de situatie aan zonder flexibel laden, de groende lijn de situatie met flexibel laden.

Impact warmtevoorziening

De soort warmtevoorziening heeft een grote impact op het totale energieverbruik van het bedrijf of de wijk en dus op de piekvragen voor het net. Wij modelleren deze impact om een eerlijke vergelijking tussen opties en de samenhang met andere energiestromen duidelijk te maken. Zie plaatje hiernaast.

Duurzame energie
Wat kunt u verwachten van duurzaam opgewekt energie in uw bedrijf of wijk nu en in de toekomst? In hoeverre kunt u in de toekomst zelfvoorzienend worden? Ons dashboard modelleert de zonne-opwek voor elke uur van het jaar. In het plaatje hiernaast is te zien hoeveel duurzame energie een groot agrarisch bedrijf zou kunnen opwekken met zonnepanelen in 2030.Scenario’s op kaart

Voor gebiedsontwikkeling maakt het Dashboard kaarten die essentieel zijn om verschillende scenario’s te visualiseren om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en gevolgen van bepaalde keuzes. Hiernaast een voorbeeld waar van een woonwijk in kaart is gebracht welke daken geschikt zijn voor het aanbrengen van zonnepanelen.

Het advies

De uitkomsten van de simulaties verwerken we in een dashboard. Het dashboard wordt ’op maat’ gemaakt voor de opdrachtgever met informatie van de stakeholders.

Het dashboard van een bedrijf dat een probleem heeft met netcongestie zal er anders uitzien, dan een dashboard van een gemeente die een warmtetransitie in een wijk wil uitvoeren of een gemeenten die zijn wagenpark wil verduurzamen. 

Het dashboard brengt alle energiestromen in beeld en vertaalt de technische informatie naar duidelijke indicatoren. Er kunnen verschillende scenario’s worden gesimuleerd, zoals bijvoorbeeld een scenario waarin het gebruik van netstroom wordt geminimaliseerd of een scenario waarin gebruik wordt gemaakt van slim laden. 
Om een beter beeld te krijgen van het dashboard. Hieronder een paar voorbeelden uit de praktijk van mogelijkheden van het van het Resourcefully Transitie dashboard

atom/icon/quote

Met hulp van het Transitie Dashboard van Resourcefully hebben we échte integrale wijktransitiescenario’s kunnen ontwikkelen.

Benedikt Marschütz
Beleidsadviseur Duurzaamheid
Gemeente Heerhugowaard

atom/icon/quote

Met hulp van het Transitie Dashboard van Resourcefully hebben we échte integrale wijktransitiescenario’s kunnen ontwikkelen.

Benedikt Marschütz
Beleidsadviseur Duurzaamheid
Gemeente Heerhugowaard

Uitgelichte projecten

Volgt als project uitwerking klaar is.