Energiecoöperaties

Datagedreven energie-advies

Energiegemeenschappen kunnen duurzame betaalbare energie opwekken voor gemeenten, bedrijven en burgers. Netcongestie zal de komende jaren een steeds groter probleem worden, met pieken aan de vraag- en aanbodkant. Ook energiecoöperaties zullen hier rekening mee moeten houden.

Wat wij doen

Resourcefully berekent voor een coöperaties hoeveel energie er kan worden opgewekt met zon en wind en hoe groot de vraag naar elektriciteit is.
Vaak sluiten vraag en aanbod niet goed op elkaar aan. We kunnen helpen om netcongestie zoveel mogelijk te voorkomen en daarmee kosten te besparen.

1. Integraal

We kijken naar alle energiestromen om het totale plaatje in beeld te brengen.

2. Datagedreven

Wij gebruiken data science om diepgaande analyses uit te voeren

3. Persoonlijke aandacht

Als klein en ervaren team kunnen we alle projecten de volle aandacht geven.

4. Onafhankelijk

We zijn niet verbonden aan één bepaalde technologie of leverancier.

5. Flex oplossingen

We zijn niet verbonden aan één bepaalde technologie of leverancier.

Expertises

Wijktransitie

U moet aan de slag met een wijkuitvoeringsplan, maar weet niet goed hoe? Resourcefully kan u helpen.

Duurzaam wagenpark

Resourcefully kan helpen het wagenpark van de gemeente op een slimme manier te verduurzamen

Kennis­projecten

Resourcefully kan helpen bij het opstarten en beheer  van kennis- en innovatieprojecten

Wijktransitie

De huidige energievoorziening gaat gepaard met hoge energie-en milieukosten. En bij het verduurzamen van een bedrijf of wijk wordt vaak alleen maar gekeken naar een deel van de complexe problematiek, bijvoorbeeld alleen naar het verwarmen zonder gas. Hierdoor is er vaak te weinig oog voor de samenhang tussen verschillende vraagstukken. Zo wordt netcongestie een groot probleem, doordat we veel meer elektrisch gaan rijden en meer elektriciteit nodig zullen hebben voor de warmtetransitie.

1. Doelen bepalen

De huidige energievoorziening gaat gepaard met hoge energie-en milieukosten. En bij het verduurzamen van een bedrijf of wijk wordt vaak alleen maar gekeken naar een deel van de complexe problematiek, bijvoorbeeld alleen naar het verwarmen zonder gas. Hierdoor is er vaak te weinig oog voor de samenhang tussen verschillende vraagstukken. Zo wordt netcongestie een groot probleem, doordat we veel meer elektrisch gaan rijden en meer elektriciteit nodig zullen hebben voor de warmtetransitie.

2. Data verzamelen & analyseren

Nadat de transitiedoelen zijn bepaald, maken we met ons Energietransitiemodel integrale doorrekening waarin we alle relevante zaken meenemen, zoals de warmtevraag, de mobiliteit, de opwek en de opslag. We kwantificeren de gevolgen van de keuzes voor de kosten, het energieverbruik en het milieu. Wij gebruiken onze data science technologie om diepgaande analyses uit te voeren. Op basis daarvan ontwikkelen we toekomstscenario’s die we doorrekenen.

3. Scenario’s uitwerken in overleg

We communiceren de resultaten van doorrekeningen van verschillende toekomstscenario’s op begrijpelijke wijze naar de opdrachtgever. We geven aan wat de impact is van de verschillende energiekeuzes en wat de kosten en baten van elk scenario zijn.

4. Rapportage roadmap opstellen

Als er een scenario is gekozen, kunnen we helpen met het maken van een plan van aanpak voor een duurzame wijk. Resourcefully kan als onafhankelijke expert adviseren over de aanbesteding van degelijke betrouwbare oplossingen.

Wijktransitie

Hoe ziet de wijk van de toekomst er uit?

Bijschrift korte toelichting

Duurzaam wagenpark

Resourcefully  kan in gemeenten innovatieprojecten opstarten en beheren. Wij zijn betrokken bij verschillende energiesystemen en elektrisch vervoer. Wij kunnen helpen bij het regelen van financiering en projectmanagement.

Kennisprojecten

Resourcefully  kan in gemeenten innovatieprojecten opstarten en beheren. Wij zijn betrokken bij verschillende energiesystemen en elektrisch vervoer. Wij kunnen helpen bij het regelen van financiering en projectmanagement.

atom/icon/quote

Met hulp van het Transitie Dashboard van Resourcefully hebben we échte integrale wijktransitiescenario’s kunnen ontwikkelen.

Benedikt Marschütz
Beleidsadviseur Duurzaamheid
Gemeente Heerhugowaard

atom/icon/quote

Met hulp van het Transitie Dashboard van Resourcefully hebben we échte integrale wijktransitiescenario’s kunnen ontwikkelen.

Benedikt Marschütz
Beleidsadviseur Duurzaamheid
Gemeente Heerhugowaard

Uitgelichte projecten

Volgt als project uitwerking klaar is.